1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by giancachxahoi15

 1. giancachxahoi15
 2. giancachxahoi15
 3. giancachxahoi15
 4. giancachxahoi15
 5. giancachxahoi15
 6. giancachxahoi15
 7. giancachxahoi15
 8. giancachxahoi15
 9. giancachxahoi15
 10. giancachxahoi15
 11. giancachxahoi15
 12. giancachxahoi15
 13. giancachxahoi15
 14. giancachxahoi15
 15. giancachxahoi15